top of page

Kirjailijasta ja kirjan kirjoittamisesta

Fantasiakirjat ovat lempikirjojani. Kirja-sarjan innoittajinani ovat olleet George Lucasin tieteistarina Tähtien sota, J.R.R. Tolkienin fantasiatarina Taru Sormus-ten herrasta – trilogia ja pyhä Raamattu. Kuvitteellisten tarinoiden kiehtovuus sai minut pari vuosikymmentä takaperin aloittamaan fantasiaromaanin kirjoit-tamisen, vaikka kouluaikanani en pitänyt ainekirjoituksesta enkä ollut pahemmin välittänyt kirjojen lukemisesta.

Olen nyt 45-vuotias. Lihassairauteni, Duchennen dystrofia, vuoksi menetin oma-kätisen kirjoituskykyni kokonaan jo ennen kuin ryhdyin kirjoittamaan kirjaa, minkä vuoksi jouduin turvautumaan avustajiin saadakseni ajatukseni paperille.

Monien vuosien ajan lähes joka päivä kehittelin tarinaani eteenpäin pätkä pät-kältä. Kertasin mielessäni muodostamieni lauseiden sanamuotoja niin moneen kertaan, että ne painuivat mieleeni ja saatoin sitten sanella ne ulkomuististani kirjoitusavustajilleni. Ensimmäisinä vuosina sisareni Pauliina kirjoitti tarinaa sa-nelustani ylös tietokoneelle ja myöhemmin kirjoittamista jatkoivat hoitajani Marja-Leena ja Camilla. Heidän jälkeen kirjan tekotapa muuttui siten, että van-hempani isäni Erkki ja äitini Hilkka kirjoittivat lähes päivittän valmiiksi mietti-mäni lauseet muistiin vihkoihin ja irtopaperiarkeille odottamaan niiden puh-taaksi kirjoittamista tietokoneelle. Näin tarinani eteni päivä päivältä lähes 20 vuoden aikana monisatasivuiseksi romaanikäsikirjoitukseksi.

Kirjoittamiseen tuli suuri muutos, kun sain käyttööni katseella ohjattavan tie-tokoneen vuonna 2014. Siitä alkaen saatoin kirjoittaa romaaniani ”omin käsin” il-man ulkopuolista apua. Siirsin aikaisemmin syntyneitä satoja käsinkirjoitettuja tekstisivuja tietokoneelle, muokkasin niitä samalla parempaan asuun ja kirjoitin uutta tekstiä. Tämän kirjoitusvaiheen aikana selvisi, että tarinasta tulisi monen kirjan laajuinen fantasiakirjasarja.

Toive:

Olisi hienoa saada kirjasarjan kirjojen lukijat kiinnostumaan uskonasioista. Ta-rina näet perustuu kristilliseen näkemykseen hyvästä ja pahasta, sekä niiden olemuksesta.

   

The Tower of the Rising MoonKlimenko Music
00:00
bottom of page