top of page

Miekanloisto

 -  Fantasiakirjasarja -  

Miekanloisto kirjasarja on eeppistä fantasiaa. Kertomus sijoittuu tarunomaiseen menneisyyteen, myyttiseen ja kuvitteelliseen maailmaan Atlas-nimiselle planee-talle, jossa tulet kohtaamaan fantasialle tyypillisiä  taru-, jumal- ja muita olento-ja. Siinä maailmassa taikuudella ja muilla yliluonnollisilla elementeillä on oma paik-kansa ja roolinsa. Tarina seisoo vahvasti juutalais-kristillisen maailmankatsomuk-sen hengessä suurten kertomusten perustalla.

 

Tarina kertoo Zargon-nimisestä nuorukaisesta ja  hänen matkaansa kohti tunte-matonta tulevaisuutta, jonka aikana hän joutuu "kohtalon" johdattamana osaksi hyvän ja pahan välistä taistelua. Vaikka Zargon on kertomuksen päähenkilö, siinä seurataan myös muiden tarinassa esiintyvien henkilöiden edesottamuksia. 

Arkielämää suuremmat tarinat, jotka olivat muinaisina aikoina moraalisen kasva-tuksen välineitä, kiehtovat monia meistä. Hyppää mukaan arkitodellisuuden ylit-tävään monipuoliseen, yllätykselliseen ja hämmästyttävään kertomukseen. Tarina antaa mahdollisuuden tarkastella perimmäisiä kysymyksiä ja miettiä hyvän ja pa-han välistä olemusta.

 

Miekanloisto fantasiakirjasarjassa on mukana niin jännitystä, seikkailua kuin ystä-vyyttä. 

Ote Miekanloisto Candoran sauva -kirja-arvostelusta


J.P. Toivonen on luonut jännittävän fantasiamaailman, jossa perinteisten peikkojen, haltijoiden ja velhojen lisäksi seikkailee Jumalia ja pimeyden hahmoja.
 

Kirja
The Tower of the Rising MoonKlimenko Music
00:00
bottom of page